Choose another country or territory to see the content that is available where you are and shop online

De vanligste spørsmålene

1

Hva betyr det å ha en crowdfunding?

Crowdfunding er en form for investering der en stor gruppe av personer med små mengder penger til å finansiere en bedrift. Både enkeltpersoner og bedrifter kan nå bli en partner i MonthlyCup partnere AB (publ).
2

Hvorfor velger dere å selge aksjer i selskapet?

En crowdfunding betyr at vi vil motta likvider og inskudd i selskapet for å ha mulighet at implementere den tilvekstreisen vi allerede begynt på. Det koster å vokse når man er et mindre selskap, så MonthlyCup velger nå å utføre en crowdfunding for å fortsette å utvikle seg i takt vi ønsker.
3

Hva skal dere bruke pengene til?

Vi skal etablere oss på det amerikanske markedet, men også styrke MonthlyCup enda mer på det Europeiske markedet. Fremtidlig målsetting er at etablere MonthlyCup i flere land, utvide vår produktserie, samt opprette flere jobbmuligheter verden over.
4

Hvor mange aksjer har jeg mulighet å kjøpe?

I denne emisjonen vil det bli solgt 113 790 st aksjer, som vil bli solgt i enheter (units) på 6. Du kan kjøpe hvor mange enheter du vil, forutsatt at de ikke er utsolgt. Tegningsperioden strekker seg fra 8. desember 2019 til 6. mai 2020. Så ikke gå glipp av din sjanse!
5

Hvilket selskap er det jeg kjøper aksjer i?

I MonthlyCup partnere AB (publ).
MonthlyCup er et kollektivt navn for hele MonthlyCup-konsernet. Aksjene som du kan kjøpe er utgitt i selskapet MonthlyCup partnere AB (publ), som igjen eier 16,07% av MonthlyCup AB når emisjonen (andels salget) er fullført, forutsatt at denne emisjon vil være fulltegnet. Denne emisjon dekker kun 10% av det totale 16,07% ved fulltegning.
Hvis du vil lese mer om MonthlyCup-konsernet finner du all informasjon på www.monthlycup.com/partners
6

Hvor mye koster en aksje?

Tegningskurs er på 150 SEK per B-aksje, det vil si totalt 900 SEK for en enhet om 6 aksjer (1 unit).
7

Nå er fristen for å tegne aksjer?

Fristen er satt til 6 mai 2020.
8

Hvor mye aksjer kommer dere til å slippe?

Denne nyemisjon består av 113 790 B- aksjer.
9

Hvor og når kommer jeg til å ha mulighet at se mine aksjer?

På www.monthlycup.com/login kan du se og følge dine aksjer. NB! Dette kan kun gjøres etter at de har blitt regulert av svenske Bolagsverket.
10

Når får jeg avkasting på min investering?


Målsettingen er at investeringen vil bli tilbakebetalt innen 5 år. En investering i MonthlyCup forventes å gi en god avkastning på sikt, og bør ikke sees som en kortsiktig investering.
11

Hvordan gjør jeg får å kjøpe aksjer?

Du logger inn på hjemmesiden www.monthlycup.com/partners og tegner aksjer direkte derfra. Betaling skjer omgående.
12

Hvordan selger jeg mine aksjer?

Aksjene vil ikke bli tatt opp til handel på et regulert marked eller MTF. Du kan imidlertid altid overføre eller selge aksjene dine på eget initiativ til en person eller et selskap som ønsker å kjøpe dem. Imidlertid med forbehold til vedtektene.
13

Har jeg stemmerett i selskapet?

En B-aksje gjer rett til en stemme ved avstemming - så ja, du har stemmerett.
14

Hvordan er muligheten for lang avkasting på mine aksjer?

Selskapet forventer ikke i utganspunktet at gå med fortjeneste på en gang, men innen 5 år regner vi med at avkastingen vil øke og investeringen skal bli tilbakebetalt.
Dette er fordi at ekspansjonen kommer til å pådra høye kostnader til å begynne med.
Samlet sett vil selskapets overskudd fordeles jevnt til aksjonærene i form av utdeling.
I tillegg er aksjene verdt prisen noen er villig til å betale for dem - hvis selskapet går med vinst, vil villigheten til å betale mer finnes tilstede, hvis noen ønsker å kjøpe aksjene dine kommer verdien øke.
15

Kan jeg kjøpe aksjer av noen annen?

Alle aksjer er tilgjengelig i selskapets aksjeregister. Aksjeregisteret er enlig lovgivning et offentlig dokument som alle kan få tilgang til. Aksjeregisteret viser hvem som eier hver aksje. Deretter kan kontakt på eget initiativ gjøres til andre aksjonærer for å vise denne interessen. Dette kan ikke skje før emisjonen er fullført. Når det skjer, må man ta hensyn til selskapets nåværende vedtekter med forbehold for slike overføringer.
16

Kan jeg kjøpe aksjer sammen med noen annen?

Nei - En fysisk person eller juridisk person eier aksjene som tegnes - ønsker man at dele på aksjene får man kjøpe i forskjellige omganger og oppgi forskjellige eiere på hvert kjøp.
17

Kan jeg gje bort aksjer til noen annen?

Ja det går an. Du kan for eksempel representere dine barn eller en bedrift når du tegner aksjer. Husk å angi hvem som er eier ved et slikt kjøp - for eventuell overlatelse som skjer etter kjøp - ved ett senare tilfell- kan bare overlatese skje i samsvar med vedtektene.
18

Hvordan betaler jeg?

De betalingsmåter vi godkjenner vil stå spesifisert på hjemmesiden. Betaling skjer omgående ved tegning.
19

Hva betyr det at MonthlyCup Partners AB (publ) eier 16,07% av MonthlyCup (forutsatt fulltegning av aksjer)?

Eierandelen i koncernet er basert på hvor mye kapital og inskudd som tilkommer gjennom denne emisjon. Hvis emisjonen kun blir tegnet opp til 50% så kommer eierskap forholdet mellom MonthlyCup partnere AB (publ) og MonthlyCup AB påvirkes.
20

Er det riktig at dere vurderer selskapet til 175 millioner SEK?

I et unotert selskap som aldri tidligere har tatt in ekstern kapital, er det ekstremt vanskelig å sette en eksakt verdi av selskapet. Å selge 16,07% (hvorav 10% fra denne emisjon) i konsernet korrelert til ca 17 MSEK var noe som vårt styre og eksterne rådgivere diskuterte i svært lang tid.

Selskapet er verdsatt etter menskoppsmarkedets forventede tilvekst de neste 5 årene, inkludert MonthlyCup.
21

Dere er ikke den enste bedriften som selger menskopper på markedet - det finnes utrolig mange - hvorfor skal jeg investere i dere?

Primært er ikke vårt fokus å ta markedsandeler fra andre menskoppsbolag- men heller å vokse med dem.
Dette er et fantastisk produkt som er ukjent for flertallet av det globale publikum. Fokus ligger i stedet på å skape medvetenhet og øke kunnskap om menskopper, og få dem som bruker tradisjonelle menstruasonsbeskyttelser til at prøve menskopp. Å hvorfor vi i MonthlyCup synes vi er den beste produsenten, og hvorfor man bør bytte til menskopp står inne på våres partners side.


22

Hva gjør dere spesielt konkurransedyktige i forhold til store forhandlere av menskopper på det amerikanske markedet?

a) Hva som gjør oss unike er at vi er veldig tilstede på sosiale medier, og er oppdatert samt oppdaterer våres kundegruppe. Vi har et tett samarbeide med Facebook i Stockholm og Irland som bidrar med veldig mye til vår tilvekst.

b) Vi eier flere store domenenavn over hele verden som er relevant for menstruasjon og menskopper, dette medfører optimalisering av søkemotorer på nettet som henvender kunder direkte til oss.
23

Sikter dere på å børsnotere selskapet innen en overskuelig fremtid?

Nei, det er ikke noe som er planlagt innen overskuelig fremtid.
Gjeldende MonthlyCup partnere AB (publ) der investeringen foregår, vil vi ikke ha noe å si til etter første generalforsamlingen og deretter er det opp til aksjonærene (de som investerer i crowdfunding) til å selv bestemme hva de skal gjøre med selskapet.
24

Kan jeg kjøpe aksjer i MonthlyCup gjennom min bank, Avanza, Nordnet eller lignende plattformer?

Nei, det er kun mulig i børsnoterte selskaper.
Vi er et ikke-børsnotert selskap som ikke fører med handel på et åpent marked.
Dette er hovedsakelig på grunn av kostnadene ved å overholde juridiske krav man har på selskaper, det er ikke proporsjonalt til selskapets nåværende størrelse.
25

Hvordan kan jeg følge aksjens utvikling /kjøpe og selge aksjen hvis den ikke er på det åpne markedet?

i er et offentlig, men unotert aksjeselskap - noe som betyr at vi kan offentliggjøre salg av aksjer - men vi får ikke eller ønsker å handle aksjene på en åpen marked. Den opprinnelige grunnen til dette er at kostnadene ved å overholde de juridiske kravene vil overstige verdien av tjenestene i et relativt litet selskap.

Imidlertid kan alle selge sine aksjer fritt til noen som de selve vet ønsker å kjøpe aksjene. Du må derfor inngå en avtale som med alle andre ting du kjøper/selger.
Det går imidlertid ut en varslingsplikt hvor styret må godkjenne overføringen og overføringen må følge selskapets vedtekter.
26

Kan jeg tape mine penger eller bli tvunget å investere mere penger i fremtiden?


En grunnleggende regel er at du aldri kan miste mer enn du investerte hvis selskapets utvikling ikke går som den skal.
Du kan heller ikke bli tvunget til å investere mer penger i fremtiden. Du kan imidlertid være berettiget til å tegne nye aksjer før andre i tilfelle en ny emisjon gis, som angitt i vedtektene.
27

Vil det tilkomme noen andre gebyrer utover kostanden for aksjene?

Nei, du betaler kun for priset oppgitt for aksjene.
Gebyrer og tillegg som eventuelt tilkommer belastes MonthlyCup Partners AB (publ) og er beregnet i emisjonskostnadene.
28

Hvordan får jeg tilbake min investering?

Du får ved fulltegning være med å dele på 16,07 % av selskapets vinst hvis utdeling skjer. Og når du ikke lenger ønsker å eie aksjen, kan du overføre den til noen annen som du selv tar kontakt med - og deretter bli enige om prisen på aksjen.
29

Hva er aksjen verdt?

Emisjonen skjer under en begrenset periode - i løpet av den tiden er en aksje verdt 150 SEK. Deretter er aksjen verdt hva enn kjøper og selger blir enige om.

En andel er altid verdt hva en kjøper og selger blir enige om.

Slik overføring må godkjennes av styret og skal følge vedtektene.
30

Hvordan avmelder jeg meg fra e-post/sms?

Ifølge GDPR er vi altid forpliktet å tilby muligheten via en lenke på slutten av hver SMS / e-post. Hvis du har et problem med å avslutte ditt abonnement, kan du kontakte vår kundeservice, og vi vil hjelpe deg manuelt.
31

Jeg leste at jeg vil ha mulighet ti å få og gi vennene mine 20% rabatt i webbshoppen - hvor finner jeg den koden?

Den koden blir generert først når bolagsverket godkjent emisjonen og registrert aksjene.
32

Når får jeg kvittering på min investering?

1. I forbindelse med betaling vil du motta en tekstmelding som bekrefter at vi har tatt emot din interessemelding.
2. Der etter må vi vurdere din interesse, slik at det ikke er noe som kan påvirke evnen til å investere (for eksempel hvis du betaler skatt i USA - da har du ikke lov til å investere)
3. Etter å ha vurdering, som kan ta opptil noen dager, vil du motta en bekreftelse på e-posten du angitt i forbindelse med investeringen
4. Når aksjene er registrert hos SvenskeBolagsverket, vil du endelig motta et oppgjørsbrev, I mellomtiden gjelder bekreftelsen i nr. 3 som grunnlag for regnskapsføring (om nødvendig).
33

Jeg har aldri handlet med aksjer og ønsker å vite mer om hvordan det fungerer.

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og er vanligvis fritt omsettelig. Desto flere aksjer du har, jo større andel av selskapet eier du.
En aksje er et verdi dokument og dermed er ikke noe du vil kunne ta på fysisk- men du får i stedet muligheten til å del av selskaps fortjeneste. Du har innflytelse over styret i selskapet (i forhold til hvor mange aksjer du eier) og styret, i sin tur bestemmer hvordan CEO skal lede det daglige arbeidet.

Du vil ha bevis på at du eier en eierandel i selskapet, du kan bestemme på generalforsamlingene (vanligvis årlig), du kan dele hvis det blir noen fortjeneste og du kan selge eller overføre din del til noen andre (Hvis en følger reglene for slik overføring).
34

Hvilke fordeler har jeg av at investere i MonthlyCup?

+ Du og vennene dine mottar 20% rabatt på alle produkter i vår nettbutikk i et helt år - rabattkoden vil bli sendt ut når aksjene er registrert ved svenske Bolagsverket.

+ Du vil få tilgang til våre partnerside hvor vi samler inn meninger om produktutvikling, nyheter, rekruttering og mer.

+ Du har lov at stemme på generalforsamlingen

+ Du får ta del av selskapets fortjeneste (gevinst) dersom dette skjer.

Flere fordeler finnes i vårt memorandum.
35

Hvor vil jeg se aksjene mine når jeg har handlet?

For det første vil du motta en bekreftelse på kjøpet ditt - se ovenfor - etter det vil du kunne se aksjene dine på partnersidene når saken er registrert hos Svenske Bolagsverket.

Sammen har vi spart verden på 37280691 bind og tamponger

I Norge bruker kvinner ca. 12 000 tamponger eller bind i livet - eller SYV menskopper.
Det gjør en stor forskjell for verdens avfall!

Les om våres arbeid og prosjekt i utviklende land

Project

Møt Team MonthlyCup

Team MonthlyCup