Choose another country or territory to see the content that is available where you are and shop online

De vanligste spørsmålene

1

Hva betyr det å ha en crowdfunding?

Crowdfunding er en form for investering der en stor gruppe av personer med små mengder penger til å finansiere en bedrift. Både enkeltpersoner og bedrifter kan nå bli en partner i MonthlyCup partnere AB (publ).
2

Hvorfor velger dere å selge aksjer i selskapet?

En crowdfunding betyr at vi vil motta likvider og inskudd i selskapet for å ha mulighet at implementere den tilvekstreisen vi allerede begynt på. Det koster å vokse når man er et mindre selskap, så MonthlyCup velger nå å utføre en crowdfunding for å fortsette å utvikle seg i takt vi ønsker.
3

Hva skal dere bruke pengene til?

Hovedsakelig for å utvikle våre nye produkter, inkontinensproduktet og menstruasjonstruser. Vi vil også styrke markedsføring og salg for fortsatt internasjonal ekspansjon.
4

Hvor mange aksjer har jeg mulighet å kjøpe?

I denne utgaven frigis 250 000 aksjer og selges i enheter på 11. Du kan kjøpe så mange enheter du vil, forutsatt at de ikke er utsolgt. Abonnementsperioden strekker seg fra 3. november 2023 til 7. april 2024. Så pass på!
5

Hvilket selskap er det jeg kjøper aksjer i?

I MonthlyCup Partners AB (publ). Aksjene du kan kjøpe frigis i selskapet kalt MonthlyCup Partners AB (publ) som igjen vil eie 34,6 % av Monthly of Sweden AB når emisjonen (aksjesalget) er gjennomført, forutsatt at denne emisjonen er fulltegnet. Denne utgaven dekker imidlertid bare 25,8 % av de totale 34,6 % ved fullt abonnement. Hvis du vil lese mer om gruppen, gå til www.monthlycup.com/partners.
6

Hvor mye koster en aksje?

Tegningskurs er på 100 SEK per B-aksje, det vil si totalt 1100 SEK for en enhet om 11 aksjer (1 unit).
7

Nå er fristen for å tegne aksjer?

7. april 2024.
8

Hvor mye aksjer kommer dere til å slippe?

Nyemisjonen består av 250.000 B-aksjer.
9

Hvor og når kommer jeg til å ha mulighet at se mine aksjer?

På www.monthlycup.com/login kan du se og følge dine aksjer. NB! Dette kan kun gjøres etter at de har blitt regulert av svenske Bolagsverket.
10

Når får jeg avkasting på min investering?


Målsettingen er at investeringen vil bli tilbakebetalt innen 5 år. En investering i MonthlyCup forventes å gi en god avkastning på sikt, og bør ikke sees som en kortsiktig investering.
11

Hvordan gjør jeg får å kjøpe aksjer?

Du logger inn på hjemmesiden www.monthlycup.com/partners og tegner aksjer direkte derfra. Betaling skjer omgående.
12

Hvordan selger jeg mine aksjer?

Aksjene vil ikke bli tatt opp til handel på et regulert marked eller MTF. Du kan imidlertid altid overføre eller selge aksjene dine på eget initiativ til en person eller et selskap som ønsker å kjøpe dem. Imidlertid med forbehold til vedtektene.
13

Har jeg stemmerett i selskapet?

En B-aksje gjer rett til en stemme ved avstemming - så ja, du har stemmerett.
14

Hvordan er muligheten for lang avkasting på mine aksjer?

Selskapet forventer ikke i utganspunktet at gå med fortjeneste på en gang, men innen 5 år regner vi med at avkastingen vil øke og investeringen skal bli tilbakebetalt.
Dette er fordi at ekspansjonen kommer til å pådra høye kostnader til å begynne med.
Samlet sett vil selskapets overskudd fordeles jevnt til aksjonærene i form av utdeling.
I tillegg er aksjene verdt prisen noen er villig til å betale for dem - hvis selskapet går med vinst, vil villigheten til å betale mer finnes tilstede, hvis noen ønsker å kjøpe aksjene dine kommer verdien øke.
15

Kan jeg kjøpe aksjer av noen annen?

Alle aksjer er tilgjengelig i selskapets aksjeregister. Aksjeregisteret er enlig lovgivning et offentlig dokument som alle kan få tilgang til. Aksjeregisteret viser hvem som eier hver aksje. Deretter kan kontakt på eget initiativ gjøres til andre aksjonærer for å vise denne interessen. Dette kan ikke skje før emisjonen er fullført. Når det skjer, må man ta hensyn til selskapets nåværende vedtekter med forbehold for slike overføringer.
16

Kan jeg kjøpe aksjer sammen med noen annen?

Nei - En fysisk person eller juridisk person eier aksjene som tegnes - ønsker man at dele på aksjene får man kjøpe i forskjellige omganger og oppgi forskjellige eiere på hvert kjøp.
17

Kan jeg gje bort aksjer til noen annen?

Ja det går an. Du kan for eksempel representere dine barn eller en bedrift når du tegner aksjer. Husk å angi hvem som er eier ved et slikt kjøp - for eventuell overlatelse som skjer etter kjøp - ved ett senare tilfell- kan bare overlatese skje i samsvar med vedtektene.
18

Hvordan betaler jeg?

De betalingsmåter vi godkjenner vil stå spesifisert på hjemmesiden. Betaling skjer omgående ved tegning.
19

Ved fullt abonnement eier MonthlyCup Partners AB (publ) 34,6 % av MonthlyCup AB

Eierandelen i koncernet er basert på hvor mye kapital og inskudd som tilkommer gjennom denne emisjon. Hvis emisjonen kun blir tegnet opp til 50% så kommer eierskap forholdet mellom MonthlyCup partnere AB (publ) og MonthlyCup AB påvirkes.
20

Er det riktig at du verdsetter selskapet til 61 millioner SEK?

Selskapet er verdsatt på menstruasjonskoppmarkedets forventede vekst de neste fem årene – samt våre nye forretningsområder og deres potensial. To store investorer har gått inn på samme nivå.

21

Sikter dere på å børsnotere selskapet innen en overskuelig fremtid?

Reisen mot en børsnotering har begynt. Spørsmål om kjøp og salg av aksjer i MonthlyCup Partners AB (publ) kommer inn med jevne mellomrom og når vi ikke er på børsen er det vanskeligere å håndtere disse sakene. Vi tror at flere ville ha ønsket å være en del av oss dersom det var lettere å kjøpe aksjer og har derfor bestemt oss for å ta selskapet til børs innen få år. Arbeidet er som sagt allerede i gang, men vi går sakte.
22

Kan jeg kjøpe aksjer i MonthlyCup gjennom min bank, Avanza, Nordnet eller lignende plattformer?

Nei, det er kun mulig i børsnoterte selskaper.
Vi er et ikke-børsnotert selskap som ikke fører med handel på et åpent marked.
Dette er hovedsakelig på grunn av kostnadene ved å overholde juridiske krav man har på selskaper, det er ikke proporsjonalt til selskapets nåværende størrelse.
23

Hvordan kan jeg følge aksjens utvikling /kjøpe og selge aksjen hvis den ikke er på det åpne markedet?

i er et offentlig, men unotert aksjeselskap - noe som betyr at vi kan offentliggjøre salg av aksjer - men vi får ikke eller ønsker å handle aksjene på en åpen marked. Den opprinnelige grunnen til dette er at kostnadene ved å overholde de juridiske kravene vil overstige verdien av tjenestene i et relativt litet selskap.

Imidlertid kan alle selge sine aksjer fritt til noen som de selve vet ønsker å kjøpe aksjene. Du må derfor inngå en avtale som med alle andre ting du kjøper/selger.
Det går imidlertid ut en varslingsplikt hvor styret må godkjenne overføringen og overføringen må følge selskapets vedtekter.
24

Kan jeg tape mine penger eller bli tvunget å investere mere penger i fremtiden?


En grunnleggende regel er at du aldri kan miste mer enn du investerte hvis selskapets utvikling ikke går som den skal.
Du kan heller ikke bli tvunget til å investere mer penger i fremtiden. Du kan imidlertid være berettiget til å tegne nye aksjer før andre i tilfelle en ny emisjon gis, som angitt i vedtektene.
25

Vil det tilkomme noen andre gebyrer utover kostanden for aksjene?

Nei, du betaler kun for priset oppgitt for aksjene.
Gebyrer og tillegg som eventuelt tilkommer belastes MonthlyCup Partners AB (publ) og er beregnet i emisjonskostnadene.
26

Hvordan får jeg tilbake min investering?

På den annen side får du ved fulltegning dele i 34,6 % av selskapets overskudd dersom det utbetales utbytte. For det første, når du ikke lenger ønsker å eie aksjen, kan du overlate den til noen du selv finner som ønsker å kjøpe den – og så avtale prisen på aksjen selv.
27

Hva er aksjen verdt?

Emisjonen skjer under en begrenset periode - i løpet av den tiden er en aksje verdt 100 SEK. Deretter er aksjen verdt hva enn kjøper og selger blir enige om.

En andel er altid verdt hva en kjøper og selger blir enige om.

Slik overføring må godkjennes av styret og skal følge vedtektene.
28

Hvordan avmelder jeg meg fra e-post/sms?

Ifølge GDPR er vi altid forpliktet å tilby muligheten via en lenke på slutten av hver SMS / e-post. Hvis du har et problem med å avslutte ditt abonnement, kan du kontakte vår kundeservice, og vi vil hjelpe deg manuelt.
29

Jeg leste at jeg vil ha mulighet ti å få og gi vennene mine 20% rabatt i webbshoppen - hvor finner jeg den koden?

Den koden blir generert først når bolagsverket godkjent emisjonen og registrert aksjene.
30

Når får jeg kvittering på min investering?

1. I forbindelse med betaling vil du motta en tekstmelding som bekrefter at vi har tatt emot din interessemelding.
2. Der etter må vi vurdere din interesse, slik at det ikke er noe som kan påvirke evnen til å investere (for eksempel hvis du betaler skatt i USA - da har du ikke lov til å investere)
3. Etter å ha vurdering, som kan ta opptil noen dager, vil du motta en bekreftelse på e-posten du angitt i forbindelse med investeringen
4. Når aksjene er registrert hos SvenskeBolagsverket, vil du endelig motta et oppgjørsbrev, I mellomtiden gjelder bekreftelsen i nr. 3 som grunnlag for regnskapsføring (om nødvendig).
31

Hvilke fordeler har jeg av at investere i Monthly of Sweden?

+ Du og vennene dine mottar 20% rabatt på alle produkter i vår nettbutikk i et helt år - rabattkoden vil bli sendt ut når aksjene er registrert ved svenske Bolagsverket.

+ Du vil få tilgang til våre partnerside hvor vi samler inn meninger om produktutvikling, nyheter, rekruttering og mer.

+ Du har lov at stemme på generalforsamlingen

+ Du får ta del av selskapets fortjeneste (gevinst) dersom dette skjer.

Flere fordeler finnes i vårt memorandum.
32

Hvor vil jeg se aksjene mine når jeg har handlet?

For det første vil du motta en bekreftelse på kjøpet ditt - se ovenfor - etter det vil du kunne se aksjene dine på partnersidene når saken er registrert hos Svenske Bolagsverket.

Sammen har vi spart verden på 88046835 bind og tamponger

I gjennomsnitt bruker du 12 000 tamponger og bind i løpet av livet – eller SYV menstruasjonskopper.
Det utgjør en enorm forskjell for verdens søppel!

Les om våres arbeid og prosjekt i utviklende land

Project

Møt Team MonthlyCup

Team MonthlyCup